Beacon Media Group

Beacon Media Group Ltd hi kumpanija tal-Knisja li tmexxi l-media tal-Knisja prinċipalment l-istazzjon tar-radju 103 Malta’s Heart u Newsbook.com.mt. Hija tipprovdi wkoll diversi servizzi fl-oqsma awdjoviżivi u diġitali permezz tat-taqsima msejħa Media Centre.

Beacon Media Group Ltd bdiet topera fl-2017 wara li ġew amalgamati flimkien il-Media Centre Ltd. (oriġinarjament imwaqqaf fl-1980) u l-RTK Ltd (oriġinarjament imwaqqaf fl-1992).

L-uffiċċji tal-kumpanija qegħdin fi Blata l-Bajda fejn hemm ukoll l-istudios state of the art li nbnew fl-2019.

Bord tad-Diretturi 

Chairman: Dr Gege Gatt
Membri: Rev. Dr Joe Borg, Marija Bugeja, Chris Mifsud, Dr Franco Curmi u Rev. Dr Eddie Zammit
Segretarju: Dr Michael Zammit Maempel

Bord Editorjali: 

Chairman: Rev. Dr Joe Borg
Membri: Francesca Balzan u Prof. Mary Anne Lauri
Segretarju: Sylvana Debono

Bord ta’ Tmexxija:

Kap Eżekuttiv: Anton Attard 
Deputat Kap Eżekuttiv: Petra Borg Urso
Editor-in-Chief: Sylvana Debono
Head Technical Services: Fr Stefan Bonanno
Channel Manager: Arthur Caruana
News Manager: Charmaine Attard
Digital Transformation Manager: Maria Callus

Beacon Media Group Ltd
New media Centre
Triq Nazzjonali, Blata l-Bajda 
ĦMR1640

Telefown Ġenerali: 2569 9100
Kamra tal-aħbarijiet: 25699214/5/8
103 Malta’s Heart: 25699230
Tim tekniku: 25699244
Reklamar: 25699220