Lenten Talks 2021

Lista tal-eżerċizzi spiritwali (fil-knejjes u online) li ser isiru fil-parroċċi ta’ Malta matul ir-Randan 2021. Dan it-tagħrif hu bbażat fuq id-dettalji mibgħuta mill-parroċċi stess.

ParroċċaPostDataĦinGħal min humaKelliem/aKuntatt
Birkirkara
(San Ġużepp Ħaddiem)
Il-Knisja Parrokkjali ta’ San Ġużepp Ħaddiem 1-5 ta’ Marzu7pmKoppjiPatri Eric Cachia SDB21483245
Il-Knisja Parrokkjali ta’ San Ġużepp Ħaddiem 15-19 ta’ Marzu6pmKulħaddPatri Victor Mallia OCD 21483245
Birkirkara
(Santa Marija)
Il-Knisja Parrokkjali ta’ Santa Marija22-26 ta’ Frar6:45pmKulħaddPatri Christopher Caruana OP21448026
BirżebbuġaOnline 25 ta’ Frar
2 u 4 ta’ Marzu
7pmŻgħażagħDun James Saydon21651200
Il-Knisja Parrokkjali ta’ San Pietru tal-Ktajjen 1-5 ta’ Marzu9amKulħaddDun Norman Zammit21651200
Il-Knisja Parrokkjali ta’ San Pietru tal-Ktajjen9-11 ta’ Marzu7pmKulħaddPatri Clinton Farrugia MSSP21651200
BormlaIl-Knisja Parrokkjali tal-Kunċizzjoni20 u 27 ta’ Frar
6, 13, 3, u 27 ta’ Marzu
4:45pmKulħaddPatri Martin Borg OCD21828413
79828413
BurmarradIl-Knisja Parrokkjali tal-Qalb bla Tebgħa ta’ Marija 19 u 26 ta’ Frar
5, 12, 19 ta’ Marzu
6:45pmKulħaddPatri Christian Borg
Patri Allister Aquilina
77622275
Il-Knisja Parrokkjali tal-Qalb bla Tebgħa ta’ Marija 23 ta’ Frar
2, 9, 16 u 23 ta’ Marzu
6:45pmKulħaddPatri Christian Borg
Patri Allister Aquilina
77622275
Gwardamanġa Il-Knisja Parrokkjali tal-Madonna ta’ Fatima 21 u 28 ta’ Frar
7, 14 u 21 ta’ Marzu
6:45pmKulħaddPatri Vince Micallef OP
Patri Ivan Attard OP
21220050
Il-Knisja Parrokkjali tal-Madonna ta’ Fatima1-5 ta’ Marzu9:30amKulħaddPatri Ivan Attard OP21220050
Ħad-DingliIl-Knisja Arċipretali ta’ Santa Marija 8-12 ta’ Marzu7pmKulħaddDun Claude Mifsud21455738
Ħal GħaxaqIl-Knisja Parrokkjali ta’ Santa Marija1-5 ta’ Marzu7pmKulħaddDun Ryan Lee Pace
Il-Knisja Parrokkjali ta’ Santa Marija 8-12 ta’ Marzu7pmKoppji Dun Gilbert Scicluna
Il-Knisja Parrokkjali ta’ Santa Marija 24 ta’ Marzu 8pm ŻgħażagħDun Andrew Schmebri
Ħal Kirkop Il-Knisja Parrokkjali ta’ San Leonardu Abbati 22-24 ta’ Frar8pmŻgħażagħDun Anton D’Amato
Il-Knisja Parrokkjali ta’ San Leonardu Abbati 27 ta’ Frar
6, 13 u 20 ta’ Marzu
6pmFamiljiMons. Frans Abdilla
Il-Knisja Parrokkjali ta’ San Leonardu Abbati 1-5 ta’ Marzu8amKulħaddDun Leonard Mintoff
Ħal Qormi
(San Ġorġ)
Il-Kolleġġjata ta’ San Ġorġ 18 u 25 ta’ Frar
4, 11 u 18 ta’ Marzu
7pmIrġiel, missirijiet u membri tal-fratellanziDun Bernard Micallef21492997
Il-Kolleġġjata ta’ San Ġorġ22-26 ta’ Frar5pmKulħaddMons. Charles Attard21492997
Radju Leħen il-Belt Ġorġjana 105.6FM23 ta’ Frar
2, 9, 16 u 23 ta’ Marzu
5pmKulħaddDun Martin Bruno21492997
Il-Knisja tal-Vitorja1-5 ta’ Marzu5:30pmKulħaddDun Mario Mangion21492997
Il-Kolleġġjata ta’ San Ġorġ 7, 14 u 21 ta’ Marzu10:30amŻgħażagħDun Dunstan Xuereb
Dun Bernard Micallef
21492997
Ħal Qormi
(San Sebastjan)
Il-Knisja ż-Żgħira ta’ San Sebastjan22-26 ta’ Frar3pmKulħaddPatri Victor Farrugia O.Carm21486350
Il-Knisja Arċipretali ta’ San Sebastjan 1-5 ta’ Marzu7pmKoppji Patri Josef Pace OFM Conv21486350
Il-Knisja ż-Żgħira ta’ San Sebastjan 8-10 ta’ Marzu8pmŻgħażagħDun Osmar Baldacchino21486350
Il-Knisja Arċipretali ta’ San Sebastjan 15-19 ta’ Marzu9amKulħaddDun James Saydon21486350
Il-Knisja Arċipretali ta’ San Sebastjan 22-25 ta’ Marzu6pmKulħaddDun Mark Ellul21486350
Ħal TarxienIl-Knisja Parrokkjali tal-Lunzjata 22-26 ta’ Frar7:15pmFamiljiPatri Hayden William OFM Cap
Il-Knisja tal-Erwieħ19 u 26 ta’ Frar
5, 12 u 19 ta’ Marzu
6pmKulħaddDun Jesmond Manicaro
Ħal SafiIl-Knisja Parrokkjali tal-Konverżjoni ta’ San Pawl 2 ta’ Frar
3, 10, 17 u 24 ta’ Marzu
7pmKulħaddDun David Farrugia21649223
Ħaż-ŻebbuġIl-Knisja Arċipretali ta’ San Filep1-5 ta’ Marzu7pmKoppji Dun Brendan Gatt79729252
Il-Knisja Arċipretali ta’ San Filep 8-12 ta’ Marzu7pm KulħaddDun Reuben Micallef79729252
Il-BallutaIl-Knisja Parrokkjali tal-Madonna tal-Karmnu22-26 ta’ Frar9:30amKulħaddPatri Richard Stanley Grech OFM79848612
Il-Knisja Parrokkjali tal-Madonna tal-Karmnu 8-12 ta’ Marzu7pmKoppji Patri Joe Buttigieg OFM Cap79848612
Il-Knisja Parrokkjali tal-Madonna tal-Karmnu 15-18 ta’ Marzu9:30amKulħaddPatri Richard Stanley Grech OFM79848612
Il-Knisja Parrokkjali tal-Madonna tal-Karmnu 23-25 ta’ Marzu6:30pmKulħaddPatri Victor Paul Farrugia O.Carm 79848612
Il-Belt Valletta (San Pawl Nawfragu)Il-Kolleġġjata ta’ San Pawl Nawfragu1-5 ta’ Marzu 9amKulħaddPatri Noel Muscat OFM21236013
Il-Kolleġġjata ta’ San Pawl Nawfragu 8-12 ta’ Marzu6pmKulħaddPatri Charles Tabone OP21236013
Il-FguraIl-Knisja Parrokkjali tal-Madonna tal-Karmnu1-5 ta’ Marzu7pmKoppji Dun Dillon Bugeja79710531
Il-Knisja Parrokkjali tal-Madonna tal-Karmnu 8-12 ta’ Marzu9amKulħaddDun Stefan Galea79710531
Il-Knisja Parrokkjali tal-Madonna tal-Karmnu 22-25 ta’ Marzu6:30pmKulħaddPatri Raymond Calleja O.Carm79710531
Il-ĦamrunIl-Knisja Parrokkjali tal-Immakulata Kunċiżżjoni22-26 ta’ Frar7pmFamiljiPatri Marcellino Micallef OFM21232643
Il-MellieħaIl-Knisja Arċipretali ta’ Marija Bambina 24 ta’ Frar
3, 10, 16 u 24 ta’ Marzu
7pmKulħaddMons. Anton Gouder
L-Isqof Awżiljarju Joseph Galea-Curmi
Dun Kevin Schembri
Prof. Edward Warrington
Dr Anna Vella
21523449
Il-Knisja Arċipretali ta’ Marija Bambina 8-12 ta’ Marzu9amKulħaddDun George Schembri21523449
Il-MostaIl-Bażilika Minuri ta’ Santa Marija Mtellgħa s-Sema 21 u 28 ta’ Frar
7, 14, 21 u 28 ta’ Marzu
7pmŻgħażagħKPAZ27418368
Il-Bażilika Minuri ta’ Santa Marija Mtellgħa s-Sema 1-5 ta’ Marzu9amKulħaddDun Bastjan Caruana27418368
Il-Bażilika Minuri ta’ Santa Marija Mtellgħa s-Sema 1-5 ta’ Marzu 6pm Kulħadd Dun Antoine Borg27418368
Il-Knisja Ta’ Mlit8-12 ta’ Marzu7:45amKulħaddIs-Sur Joseph Borg27418368
Il-Bażilika Minuri ta’ Santa Marija Mtellgħa s-Sema 15-19 ta’ Marzu7pmKulħaddDun Antoine Borg 27418368
Il-Bażilika Minuri ta’ ta’ Santa Marija Mtellgħa s-Sema 22-25 ta’ Marzu5pmTfalDun Bastjan Caruana27418368
Il-Qawra (Buġibba)Il-Knisja Parrokkjali ta’ San Franġisk ta’ Assisi8-12 ta’ Marzu 20217pmKulħaddPatri Marcellino Micallef OFM 79930467
Is-Siġġiewi Online 19 u 26 ta’ Frar
5, 12 u 19 ta’ Marzu
6:30pmKulħaddDun Kevin Schembri21460827
Il-Knisja Parrokkjali ta’ San Nikola 1-5 ta’ Marzu8:15amKulħaddRev. Jean-Claude Schembri21460827
Online 7, 14, 21 u 28 ta’ Marzu7:30pmŻgħażagħPatri Andrew Galea OFM Conv flimkien ma’ diversi żgħażagħ21460827
Il-Knisja Parrokkjali ta’ San Nikola 22-26 ta’ Marzu7pmKoppji Dun Anthony Fitzpatrick21460827
L-Iklin Online 27 ta’ Frar
6, 13, 20 ta’ Marzu
6:40pmKulħaddDun Jimmy Bonnici79972444
Online 8-12 ta’ Marzu6:40pmKoppji Mons. Frans Abdilla79972444
L-ImqabbaOnline 1-5 ta’ Marzu6pmKulħaddDun John P. Curmi
L-IslaIl-Bażilika Minuri ta’ Marija Bambina22-26 ta’ Marzu 20216:30pmKulħaddMons. Frans Abdilla21822703
San ĠiljanOnline 22 ta’ Frar
1, 3, 8, 15 u 22 ta’ Marzu
7:30pmKulħaddDun Jimmy Bonnici21380270
San Pawl il-BaħarIl-Knisja Parrokkjali ta’ Marija Addolorata 20, 27 ta’ Frar
6, 13 u 20 ta’ Marzu
6:30pmFamiljiPatri Josef Pace OFM Conv.79265116
Il-Knisja Parrokkjali ta’ Marija Addolorata 22-26 ta’ Frar8amKulħaddPatri Elija Vella OFM Conv.79265116
Santa LuċijaIl-Knisja Parrokkjali ta’ San Piju X 15-19 ta’ Marzu7pmKoppji Dun Tony Pace79461479
Il-Knisja Parrokkjali ta’ San Piju X 22-26 ta’ Marzu8amKulħaddDun Joseph Mizzi79461479
Santa Venera Il-Knisja Parrokkjali ta’ Santa Venera 15-18 ta’ Marzu8:30amKulħaddPatri Raymond Calleja O.Carm79071610

Il-Knisja Parrokkjali ta’ Santa Venera 22 u 24 ta’ Marzu6:30pmFamiljiPatri Alexander Scerri O.Carm79071610
Tas-SliemaIl-Knisja Parrokkjali tas-Sacro Cuor22-26 ta’ Frar9:30amKulħaddPatri Stephen Sciberras OFM
Il-Knisja Parrokkjali tas-Sacro Cuor 22-26 ta’ Marzu6pmKulħadd Dun Walter Vassallo OFM
Wied il-GħajnIl-Knisja Parrokkjali ta’ Sant’Anna22-26 ta’ Marzu7pmFamiljiDun Kevin Schembri99488566