Sorijiet Fanġiskani Tal-Qalb Ta’ Ġesu’

 • Sorijiet Fanġiskani Tal-Qalb Ta’ Ġesu’

 • Is-Sorijiet Franġiskani tal-Qalb ta’ Ġesu’ bdewhom fir-Rabat ta’ Għawdex fl-1880 Dun ĠuŻepp Diacono u Virginia Debrincat li mbagħad ħadet l-isem ta’ Suor Margerita tal-Qalb ta’ Ġesu’. Il-Kongregazzjoni timxi fuq ir-regola tat-Tielet Ordni Franġiskan u hi aggregata mal-patrijiet Franġiskani Minuri. Fl-1946 saret ta’ Dritt Pontifiċju. Il-Kongregazzjoni barra d-djar f’Malta u Għawdex għandha wkoll djar fl-Italja, fil-Greċja, fl-Ingilterra, fl-Etjopja, fil-Pakistan, fil-Brazil, fl-Awstralja u f’Ġerusalem.
  Msida: Kurja Provinċjali
  “Betanja” , Triq Beatu Nazju Falzon, MSD 1720
  B’Kara: 10, Triq l-Imnajjar BKR 2163. Tel. 21 442205;
  Fax 21 331959
  Cospicua : 15, Triq il-Kampnar BML 1572; Tel. 21 665410 Fax 21 82 2955;
  Floriana: Archbishop’s Curia FRN 1514;. Tel. 21 245350 -21 223493
  Gharghur: Nazareth House, Triq l-Oratorju GHR 1142. Tel. 21 410040
  Hamrun: Fra Diego Home, Triq Villambrosa HMR 1127;  Tel. 21 234362 -21 235366 ;
  Email: fcj@euroweb.net
  Luqa:10,Triq il-Papa Innocenzju LQA 1460; Tel. 21 809330
  Mgarr: Triq Dun Edgar MGR 3140; Tel. 21 574715
  Mosta: “Pax et Bonum” Triq Ġlormu Cassar MST 4113; Tel 21 33907 – 21434319
  Fax 21 433844
  Msida: “BetanjaTriq Nazju Falzon, MSD 1720 – Tel. 21 312586 – 21 319313
  Fax 21346299;
  E-mail : fcjvoc@hotmail.com
  Msida: Triq il-Ħriereb MSD 1670; Tel. 21 335513
  Fax 21 331959
  E-mail : sfsmsida@waldonet.net.mt
  Qormi: “Dar Madre Margerita”, 29/30 Main Street, QRM 1100; Tel. 21 441121- 21 489387
  San Ġwann: Triq is-Sorijiet Franġiskani SGN 2350 – Tel. 21383210
  Santa Luċija: 26, Dawret it-Torri SLC 1012; – Tel. 21 826972
  San Pawl il-Baħar : 47, Triq San Pawl SPB 3419; – Tel. 21 57 31 11
  Siġġiewi : 114, Triq il-Kbira SGW 1300; – Tel. 21 460844
  Sliema: 12, Triq San Ġakbu SLM 2242 – Tel: 21 331412;
  Fax: 21 336243;
  Email: st.claire@maltanet.net
  Valletta: 163, Triq il-Merkanti VLT 1176 – Tel/Fax 21 234598
  Email: fcjadore@yahoo.co.uk
  Zebbug: St. Joseph Hospice ZBG 2233 – Tel. 21 467460

  • Għawdex

  Nadur: 31, Triq Madre Gemma Camilleri NDR 1105 – Tel. 21 55 66 50
  Rabat: “House of Charity” Triq Palma, Rabat VCT 1305 – Tel. 21 556049 – 21 551068
  Fax 21 562264
  E-mail: sclara@maltanet.net
  Rabat: Seminarju, Triq Enrico Mizzi, VCT 2042 – Tel. 21 556479
  Xagħra: Triq Ġnien Xibla , XRA 2405. Tel. 21 556104