Monthly Archives: August 2020

The Gospel of the day: 29th August

Beheading of Saint John the Baptist, martyr
Readings of the day

First Reading: Jer 1, 17-19
Psalm: 70, 1-6.15.17

Gospel: Mk 6, 17-29

Herod was the one who had John arrested and bound in prison on account of Herodias, the wife of his brother Philip, whom he had married. John had said to Herod, “It is not lawful for you to have your brother’s wife.” Herodias harboured a grudge against him and wanted to kill him but was unable to do so… Read more »

Our heart is restless until it finds its rest in you! – Bishop Galea-Curmi

Mass for the memorial of St Augustine

  The Chapel of Our Lady of Manresa at the Archbishop's Curia, Floriana

L-omelija tal-Isqof Joseph Galea-Curmi

Santu Wistin kien Afrikan. Twieled fis-sena 354 f’Tagaste – kieku llum parti mill-Alġerija. Missieru Patrizju kien pagan, u ommu Monika, li għamilna t-tifkira tagħha lbieraħ, kienet mara Nisranija u devota.

Kellu edukazzjoni tajba ħafna. Kellu dik l-edukazzjoni li tgħinu jkun f’kuntatt mal-kultura Rumana. Imma mbagħad meta kiber, fiż-żgħożija ngħaqad mal-Manikej, li kienet setta eretika, u tbiegħed mit-trobbija Nisranija li tatu ommu… Read more »

The Gozo Diocese thanks the Lord for the episcopal ministry of Bishop Mario Grech

Il-Knisja f’Għawdex ilbieraħ il-Ħamis, 27 ta’ Awwissu 2020, raddet ħajr lil Alla għall-ħmistax-il sena tal-ministeru tal-E.T. Mons. Mario Grech bħala Isqof ta’ Għawdex. Huwa kien ġie kkonsagrat minn idejn il-predeċessur tiegħu l-mibki Nikol Ġ. Cauchi fit-22 ta’ Jannar 2006. F’Ottubru li għadda l-Papa Franġisku sejjaħlu biex ikun is-Segretarju Ġenerali tas-Sinodu tal-Isqfijiet f’Ruma, uffiċċju li Mons. Grech issa jidħol fih uffiċjalment mill-bidu ta’ Settembru.

Fil-Konċelebrazzjoni Solenni ta’ Radd il-Ħajr, li nżammet fir-Rotunda Parrokkjali ta’ San Ġwann Battista, ix-Xewkija, ħadu sehem ukoll l-Isqfijiet Anton Teuma ta’ Għawdex, Charles J… Read more »

Let us all be united as one – Bishop Galea-Curmi

Mass on the first anniversary of the establishment of the Naxxar Collegiate and the appointment of the first canons

  The Parish Church of the Nativity of the Virgin Mary, Naxxar

L-omelija tal-Isqof Joseph Galea-Curmi

Insellem minn qalbi lill-Arċipriet u lill-kanonċi li jiffurmaw l-ewwel Kapitlu ta’ din il-Kolleġġjata tal-Parroċċa tan-Naxxar, u lilkom ilkoll preżenti għal din l-okkażjoni sabiħa. Hi ġurnata storika u sabiħa fl-istorja twila ta’ din il-parroċċa – in-Naxxar kienet diġà waħda mill-għaxar parroċċi li kien hawn f’Malta fl-1436.

Aħna u niftakru fl-Istorja, nagħrfu d-dmir ta’ din il-Kolleġġjata ġdida li tħares il-patrimonju artistiku u kulturali, għax hu wirt tal-poplu tul is-snin, wirt ta’ pajjiżna… Read more »

The Gospel of the day: 28th August

Readings of the day

First Reading: 1 Cor 1, 17-25
Psalm: 32 (33), 1-2.4-5.10ab & 11

Gospel: Mt 25, 1-13

Jesus told his disciples this parable: “The kingdom of heaven will be like ten virgins who took their lamps and went out to meet the bridegroom. Five of them were foolish and five were wise. The foolish ones, when taking their lamps, brought no oil with them, but the wise brought flasks of oil with their lamps… Read more »

Four adults and a young child baptised

  The Parish Church of Our Lady of Sorrows, St Paul's Bay

On Tuesday 25th August 2020, Archbishop Charles Scicluna baptised four adults and a young child, at the Parish Church of Our Lady of Sorrows in St Paul’s Bay. The newly baptised included a mother and her daughter. The Archbishop welcomed them in the Catholic Church and said that through the grace of baptism they have become adopted children of God whom we can call our Father… Read more »

The Archbishop’s advice: Take care of yourself, of others and of creation

Mass for the memorial of St Monica, patron saint of married women and mothers

  The Chapel of Our Lady of Manresa at the Archbishop's Curia, Floriana

L-omelija tal-Arċisqof Charles Jude Scicluna

“Ishru mela” (Mt 24:42). Jien naħseb li Ġesù jagħmel dawn iż-żewġ tixbihat, waħda pożittiva u -oħra negattiva, biex jispjegalna li l-ħajja tagħna m’għandniex neħduha wisq alla leggera. Ħa nispjega lili nnifsi. Donnu mhu se tispiċċa qatt, donnu qatt mhu se nagħti kont ta’ ħajti.

Il-ħajja hija prezzjuża, il-ħajja sabiħa. Jekk trid tgħixha sew, għexha ta’ nies, għexha bl-imħabba… Read more »

The Gospel of the day: 27th August

Readings of the day

First Reading: 1 Cor 1, 1-9
Psalm: 89 (90), 3-4.12-13.14 & 17

Gospel: Mt 24, 42-51

Jesus said to his disciples: “Stay awake! For you do not know on which day your Lord will come. Be sure of this: if the master of the house had known the hour of night when the thief was coming, he would have stayed awake and not let his house be broken into… Read more »