Monthly Archives: April 2020

Stay with us, Lord – Bishop Galea‑Curmi

Mass on the Third Sunday of Easter

  Annunciation of Our Lady Parish Church, Ħal Balzan

L-Omelija tal-Isqof Awżiljarju Joseph Galea-Curmi

Minn Ġerusalemm għal Għemmaws kien hemm madwar ħdax-il kilometru. Imma ma kienx it-tul tal-mixja – kemm se jdumu mexjin – li kien qed itaqqal il-qalb ta’ dawn iż-żewġ dixxipli ta’ Ġesù. Kienet l-esperjenza trawmatika li għaddew minnha meta raw lil Ġesù, li fih qiegħdu t-tama tagħhom, jispiċċa fix-xejn. Meta Ġesù għadda mill-passjoni u l-mewt, imbagħad għalihom kien spiċċa kollox. Għalhekk kienu diżappuntati, mimlijin dwejjaq u diżillużi… Read more »

The Lord will not abandon us – The Archbishop

Mass on the Third Sunday of Easter

  The Church of St Francis of Assisi, Ħamrun

Homily by Archbishop Charles Jude Scicluna

In this extraordinary reading from the Gospel of St Luke we meet Jesus Christ who ‘breaks’ the Scriptures open for us, and he also breaks the bread. In fact the narrative that Luke gives us in Chapter 24 corresponds to the structure of our meeting every Sunday. The Lord finds us wherever we are on our way. He joins us and we join him… Read more »

Sunday Mass – 26 April

The Third Sunday of Easter

Mass in Maltese from the Church of St Francis in Ħamrun at 9:30am

Mass in English from the Church of St Francis in Ħamrun at 10:30am

Mass in Maltese from the Parish Church of the Annunciation in Ħal Balzan at 11:30am

Follow today’s Mass readings from here.

Prayer for Spiritual Communion

My Jesus, I believe that you are present in the most Blessed Sacrament… Read more »

Letter by Pope Francis for the Month of May

Letter to all the faithful

  The Vatican

Dear Brothers and Sisters,

The month of May is approaching, a time when the People of God express with particular intensity their love and devotion for the Blessed Virgin Mary.  It is traditional in this month to pray the Rosary at home within the family.  The restrictions of the pandemic have made us come to appreciate all the more this “family” aspect, also from a spiritual point of view… Read more »

Mass for Youth – 25th April, 7pm

The Third Sunday of Easter

  The Archbishop's Curia, Floriana

Mass readings and songs

Celebrant: Fr Brendan Gatt
Music: The New Victorians

♫ Great Things – Phil Wickham ♫

Come let us worship our King
Come let us bow at His feet
He has done great things
See what our Saviour has done
See how His love overcomes
He has done great things
He has done great things

Oh, hero of Heaven, You conquered the grave
You free every captive and break every chain
Oh God, You have done great things

We dance in Your freedom, awakened to life
Oh Jesus, our Saviour, Your name lifted high
Oh God, You have done great things

You’ve been faithful through every storm
You’ll be faithful forevermore
You have done great things
And I know You will do it again
For Your promise is “Yes and amen”
You will do great things
God, You do great things

Oh, hero of Heaven, You conquered the grave
You free every captive and break every chain
Oh God, You have done great things

We dance in Your freedom, awakened to life
Oh Jesus, our Saviour, Your name lifted high
Oh God, You have done great things

Hallelujah God, above it all
Hallelujah God, unshakable
Hallelujah, You have done great things

Qari I

Ma setax ikun li Ġesù jinżamm fl-irbit tal-mewt… Read more »

The Sunday Gospel: 26th April

Third Sunday of Easter
Readings of the day

First Reading: Acts 2, 14.22-33
Psalm: 15 (16) 1-2a.5.7-8.9-10.11
Second Reading: 1 Pt 1, 17-21

Gospel: Lk 24, 13-35

That very day, the first day of the week, two of Jesus’ disciples were going to a village seven miles from Jerusalem called Emmaus, and they were conversing about all the things that had occurred… Read more »

The pandemic should not be an excuse to let human beings die in the Mediterranean Sea – COMECE

COMECE calls the EU and its Member States for a common response to forced migration

Fr Manuel Barrios Preto, COMECE Genereal Secretary

“The pandemic should not be an excuse to let human beings die in the Mediterranean Sea”, states COMECE General Secretary, Fr Manuel Barrios Prieto. Referring to the many migrants who were not promptly and safely disembarked at the closest EU port over the last days, COMECE calls for “a predictable solidarity mechanism agreed among EU member states” Read more »

A prayer to St Publius

San Publiju,

Prinċep tal-gżira ta’ Malta u patrun tagħha,
agħtina il-grazzja li aħna nimitawk fil-qalb kbira u ġeneruża tiegħek,
li aħna niltaqgħu ma’ Ġesù fil-qawwa tiegħu li jfejjaq,
b’mod speċjali f’dawn iż-żminijiet meta aħna fil-periklu tal-mard kontaġġjuż u qerriedi.

Nitolbuk tinterċedi għalina biex ngħarfu nieħdu ħsieb xulxin,
inħobbu ’l xulxin u biex nagħrfu niftħu qalbna għal kulħadd,
hu min hu,
kemm dawk li jgħixu fostna,
kemm dawk li jinsabu fl-ibħra ta’ madwarna fil-periklu, jixxennqu u jitkarrbu għall-għajnuna tagħna… Read more »

Holy Mass on Saturday – 25 April

  The Archbishop’s Curia

Mass & Rosary from the Archbishop’s Curia at 9:30am

Follow Saturday’s Mass readings from here.

Mass for Youths by Fr Brendan Gatt at 7pm

Follow Sunday’s Mass readings from here.

Prayer for Spiritual Communion

My Jesus, I believe that you are present in the most Blessed Sacrament.
I love You above all things… Read more »