Monthly Archives: January 2020

The Gospel of the day: 24th January

Readings of the day

First Reading: 1 Sam 24, 3-21
Psalm: 56 (57), 2.3-4.6 & 11

Gospel: Mk 3, 13-19

Jesus went up the mountain and summoned those whom he wanted and they came to him.
He appointed twelve whom he also named apostles that they might be with him and he might send them forth to preach and to have authority to drive out demons… Read more »

May your gaze be a reflection of Jesus’ own gaze of truth, mercy and compassion – The Archbishop to Fr Josef Pace

Mass on the beginning of Fr Josef Pace's pastoral work as parish priest of St Paul's Bay

  The Parish Church of Our Lady of Sorrows, St Paul's Bay

L-omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna

“Inti l-qaddej tiegħi, bik jiena nkun imfaħħar” (Iż 49:3). Għażiż kappillan, Fr Josef, din il-profezija ta’ Iżaija li l-Knisja llum qiegħda tapplikaha għall-Mulej Ġesù, tkun ukoll dawl fil-ministeru ġdid li llum qiegħed tibda. Il-Mulej qiegħed isejjaħlek biex taqdih fil-poplu tiegħu f’din il-parroċċa hawnhekk f’San Pawl il-Baħar, iddedikata taħt it-titlu ta’ Sidtna Marija Addolorata, Reġina tal-Martri.

Inti l-qaddej tal-Mulej u aħna nawgurawlek li permezz tiegħek il-Mulej ikun imfaħħar… Read more »

The Gospel of the day: 23rd January

Readings of the day

First reading: 1 Sam 18, 6-9; 19, 1-7
Psalm: 55 (56), 2-3.9-10ab.10c-11.12-13

Gospel: Mk 3, 7-12

Jesus withdrew toward the sea with his disciples. A large number of people followed from Galilee and from Judea. Hearing what he was doing, a large number of people came to him also from Jerusalem, from Idumea, from beyond the Jordan, and from the neighbourhood of Tyre and Sidon… Read more »

The need to welcome people with “unusual kindness” still holds today – The Archbishop at the Peace Lab

Archbishop meets asylum seekers residing at the Peace Lab

  Peace Lab, Ħal Far

Archbishop Charles J. Scicluna met residents who reside at the Peace Lab in Ħal Far, during a pastoral visit held on Tuesday 21st January 2020. Archbishop Scicluna was welcomed by Fr Dijonisju Mintoff who administers this centre.

Currently, 52 male asylum seekers reside at the Peace Lab. Most of them are from Mali, Ethiopia, Eritrea, Ivory Coast, Sudan, Cameroon, Bangladesh, Pakistan and Iran… Read more »

Pope Francis urges the faithful to be like the people of Malta

Pope Francis dedicated his catechesis at the General Audience to the Week of Prayer for Christian Unity

Il-Katekeżi tal-Papa

Għeżież ħuti, l-għodwa t-tajba!

Il-katekeżi tal-lum hija intonata mal-Ġimgħa ta’ Talb għall-Għaqda bejn l-Insara. It-tema ta’ din is-sena, li hi dik tal-ospitalità, ġie żviluppata mill-komunitajiet ta’ Malta u Għawdex, fuq is-silta tal-Atti tal-Appostli li tirrakkonta l-ospitalità li n-nies ta’ Malta wrew ma’ San Pawl u sħabu tal-vjaġġ, li spiċċaw nawfragati flimkien miegħu. Proprju għal dan l-episjodu rriferejt xahrejn ilu.

Ejjew mela nerġgħu lura għall-esperjenza drammatika ta’ dak in-nawfraġju… Read more »

The Lord came to serve and not to be served – The Archbishop

The ordination to the diaconate of Andrew Camilleri

  St Vincent de aule Residence, Luqa

L-omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna

“Jekk xi ħadd irid jaqdini, dan għandu jimxi warajja” (Ġw 12:26). Għażiż Andrew, il-Knisja laqgħetek fost il-kandidati għad-djakonat u għall-presbiterat u llum bit-tqegħid ta’ jdejja u t-talba tal-Knisja, il-Mulej se jordnak djaknu. Id-djakonat huwa wieħed mit-tliet espressjonijiet tal-Ordni Sagri u hija sejħa għall-qadi. Kif jgħid il-Konċilju Vatikan II, inti llum se tiġi ordnat għall-ministeru, għall-qadi.

Ġesù jkellmek ċar fl-Evanġelju li għadna kemm smajna mill-kapitlu 12 ta’ San Ġwann… Read more »

Just Mercy

****

Direttur:          Destin Daniel Cretton

Atturi:              Brie Larson, Michael B. Jordan, Jamie Foxx, Rafe Spall, Tim Blake Nelson, O’Shea Jackson Jr., Rob Morgan, Darrell Britt-Gibson, Claire Branson u  Rhoda Griffis

Ħin tal-Film:    136 min

Maħruġ minn KRS Releasing Ltd

KLASSIFIKA TAĊ-ĊENSURA:                             12A

KLASSIFIKA  TAL-KNISJA:                                 15

Avukat żagħżugħ, Bryan Stevenson, wara li ggradwa b’suċċess u b’ċans tajjeb  li jkollu karriera li kienet tagħmlu sinjur,  jiddeċiedi li jmur fl-Istat ta’ Alabama u hemm jidħol b’ruħu u ġismu  f’organizzazzjoni magħrufa bħala Equal Justice Initiative li bdiet Eva Ashley Read more »

The Gospel of the day: 22nd January

Readings of the day

First Reading: Acts 28,1-10
Psalm: 15, 1-2.5. 7-8. 11

Gospel: Mt 25, 31-40

“When the Son of man comes in his glory, and all the angels with him, then he will sit on his glorious throne. Before him will be gathered all the nations, and he will separate them one from another as a shepherd separates the sheep from the goats, and he will place the sheep at his right hand, but the goats at the left. 

Then the King will say to those at his right hand, ‘Come, O blessed of my Father, inherit the kingdom prepared for you from the foundation of the world; for I was hungry and you gave me food, I was thirsty and you gave me drink, I was a stranger and you welcomed me, I was naked and you clothed me, I was sick and you visited me, I was in prison and you came to me.’ 

Then the righteous will answer him, ‘Lord, when did we see thee hungry and feed thee, or thirsty and give thee drink? And when did we see thee a stranger and welcome thee, or naked and clothe thee? And when did we see thee sick or in prison and visit thee?’ And the King will answer them, ‘Truly, I say to you, as you did it to one of the least of these my brethren, you did it to me.’ 

Saint of the day: Saint Publius, Prince of Malta Read more »

Sunday of the Word of God: making the Scriptures part of our everyday lives

A press conference in the Vatican details the many aspects of the newly established ‘Sunday of the Word of God’ to be marked on 26 January. Pope Francis will celebrated Holy Mass in St. Peter’s Basilica for the occasion.

Pope Francis is inviting Catholics across the world to deepen their appreciation, love and faithful witness to God and his Word.

That’s why, as established by a papal decree – the third Sunday in Ordinary Time, January 26 this year, is to be observed as a special day devoted to “the celebration, study and dissemination of the Word of God”… Read more »