Monthly Archives: April 2018

The Gospel of the day: 25th April

 • Saint Mark, Evangelist – Feast

  Saint Mark 16:15-20 

  Jesus said to the eleven: “Go into the whole world and proclaim the Gospel to every creature. Whoever believes and is baptised will be saved; whoever does not believe will be condemned. These signs will accompany those who believe: in my name they will drive out demons, they will speak new languages. They will pick up serpents with their hands, and if they drink any deadly thing, it will not harm them…

 • Read more »

A statement from the Life Network Foundation in reaction to the position of the Commissioner for Children

 • Il-Fondazzjoni Life Network tinsab ferm inkwetata bil-pożizzjoni tal-Kummissarju għat-Tfal dwar l-Abbozz li jemenda l-Att dwar il-Protezzjoni tal-Embrijuni maħruġa nhar it-23 t’April 2018.

  Il-Kummissarju għat-Tfal, li skont il-liġi tagħna għandha d-dmir li tħares l-aħjar interessi tat-tfal kollha, kemm dawk imwielda kif ukoll dawk għadhom mhux imwielda, għażlet li tabdika d-dmirijiet tagħha u taqbel ma’ Abbozz ta’ liġi li jneħħi l-aħjar interess tat-tfal miċ-ċentru tal-Att dwar il-Protezzjoni talEmbrijuni…

 • Read more »

“Take the love of Jesus to the families of Floriana” – The Archbishop to the new Archpriest of Floriana

Mass on the installation of Fr Charles Cini as the new Archpriest of St Publius Parish in Floriana

 • L-omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna
 • Knisja Parrokkjali tal-Furjana
  11 ta’ April 2018

  “Ħenjin dawk li ma rawx u emmnu” (Ġw 20:29).  Din hija l-aħħar beatitudni li nisimgħu fl-Evanġelju. Diversi drabi l-Mulej Ġesù jsemmi l-barkiet: hemm il-barkiet tal-beatitudnijiet fuq il-muntanja, it-tmienja li huma; hemm il-barka li jgħid lil Pietru: “Ħieni int għax mhux id-demm u l-laħam għarrfek dan, imma Missieri” (ara Mt 16:17); hemm l-hena ta’ omm Ġesù: “Ħienja int li emmint dak li qallek il-Mulej” (ara Lq 1:45); u hemm din il-beatitudni li hija l-beatitudni tagħna “Ħenjin dawk li ma rawx u emmnu.”

  Aħna ma rajniex lil Ġesù jterraq fid-dinja, ma rajniex il-mirakli tiegħu, ma smajnihx jitkellem…

 • Read more »

New President of the Conference of Religious Major Superiors

 • Fr Michael Bugeja SJ ġie elett President tal-Konferenza Superjuri Maġġuri Reliġjużi (K.S.M.R.). Dan wara li s-Superjuri Maġġuri Rġiel u Nisa tal-Ordnijiet Reliġjużi f’Malta u f’Għawdex iltaqgħu biex jivvutaw għal president ġdid tal-K.S.M.R. Qabel Fr Michael Bugeja, il-President tal-K.S.M.R. kien Patri Ray Francalanza OSA. 

  Il-Kunsill tal-K.S.M.R. huwa ffurmat minn:

   

  President KSMR: Rev. Fr Michael Bugeja SJ

  Imejl: [email protected]

  Indirizz:  Loyola House, Delegate’s Office, Triq il – Marquis Scicluna, Naxxar…

 • Read more »

Pope celebrates his name feast with poor and needy

 • Photo: Pope Francis at lunch with the poor of Molise, Italy, 5 July, 2014.  

 • Pope Francis on Monday marked the feast of his namesake, Jorge (George), in his characteristic unassuming way, spending time with the needy and homeless of Rome, the Office of Papal Charities said in a brief note.  It said that on this occasion it would distribute 3000 ice creams to the poor and homeless who daily come to soup kitchens, dormitories and other places run mostly by Caritas in the Italian capital. 

  Pope Francis was born Jorge Mario Bergoglio  to parents of Italian descent on 17 December 1936 in Buenos Aires, Argentina.  He was baptized Jorge, the Spanish for George, at Christmas that year in the Basilica of Mary Help of Christians in Buenos Aires…

 • Read more »

The Gospel of the day: 24th April

 • Tuesday of the Fourth Week of Easter

  Saint John 10:22-30 

  The feast of the Dedication was taking place in Jerusalem. It was winter. And Jesus walked about in the temple area on the Portico of Solomon. So the Jews gathered around him and said to him, “How long are you going to keep us in suspense? If you are the Messiah, tell us plainly.”

  Jesus answered them, “I told you and you do not believe…

 • Read more »

‘Il-komunità Nisranija tħares lejn ir-ragħajja tagħha u titlob biex ikunu ragħajja li jagħtu ħajjithom, ikunu qrib il-merħla u li jobdu lill-Missier’ – L-Arċisqof

The Archbishop starts his Pastoral Visit in Ħ'Attard and celebrates mass with the community

 • L-omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna
 • Kappella tad-Dar tal-Anzjani ‘Santa Katerina’, Ħ’Attard

  21 ta’ April 2018

  Ippermettuli niba b’nota personali. Issa ilu iżjed minn 25 sena, Madre Marija, tiftakar li kont niġi nqaddes hawnhekk kuljum tas-6:45 ta’ filgħodu bil-mutur mill-Iklin? u Ma’ din il-kappella għażiża għandi ħafna memorji sbieħ, nixtieq inġeddidhom u nirringrazzja ’l Alla li qed nibda ż-żjara pastorali f’Ħ’Attard propju minn hawnhekk, minn din il-kappella li fiha qaddist għal diversi snin…

 • Read more »

Every Life Matters Conference

 • As prenatal tests proliferate, the medical and broader communities perceive that such testing is a logical extension of good prenatal care. But prenatal tests are also criticized by the disability rights community, which contends that advances in science should be directed at improving their lives, not preventing or annihilating them.

  Great misconceptions exist in the community at large as well as within the medical profession on living life with disability…

 • Read more »

The Gospel of the day: 23rd April

 • Monday of the Fourth Week of Easter

  Saint John 10:1-10 

  Jesus said: “Amen, amen, I say to you, whoever does not enter a sheepfold through the gate but climbs over elsewhere is a thief and a robber. But whoever enters through the gate is the shepherd of the sheep. The gatekeeper opens it for him, and the sheep hear his voice, as he calls his own sheep by name and leads them out. When he has driven out all his own, he walks ahead of them, and the sheep follow him, because they recognize his voice…

 • Read more »