Monthly Archives: January 2017

Liturgical Celebrations led by Archbishop Charles J. Scicluna during the month of February 2017

Opening of the Case for Beatification and Canonisation of Fr Avertan Fenech (1871-1943)

  • Il‑Knisja f’Malta ser tagħti bidu għall‑kawża tal‑beatifikazzjoni u l‑kanonizzazzjoni tal‑Qaddej ta’ Alla, Patri Avertan Fenech, Karmelitan. Dan wara li l‑Arċisqof Charles J. Scicluna laqa’ t‑talba tal‑postulatriċi ġenerali Dr Giovanna Brizi biex jitwaqqaf Tribunal li jisma’ l‑kawża tiegħu. Dan se jsir nhar il‑Ħamis 2 ta’ Frar 2017, Jum il‑Ħajja Kkonsagrata, waqt ċelebrazzjoni mmexxija mill‑Arċisqof fil‑Knisja tal‑Karmnu l‑Imdina, fil‑5:00 p.m. Il‑ftuħ tal‑kawża huwa meqjus bħala l‑ewwel seduta tat‑Tribunal li jagħti bidu għal dan il‑proċess Djoċesan…

 • Read more »

Pope Francis sends support to March for Life in Washington, DC

 • Pope Francis sent his support to the March for Life, which took place in Washington, DC, on Friday.

  The Message – sent by the Vatican Secretary of State, Cardinal Pietro Parolin – said Pope Francis “trusts that this event, in which so many American citizens speak out on behalf of the most defenseless of our brothers and sisters, will contribute to a mobilization of conscience in defense of the right to life and effective measures to ensure its adequate legal protection.”

  Each year, the March for Life draws hundreds of thousands of people to the United States capital to call for the protection of the unborn, and end to euthanasia, and to promote other pro-life issues…

 • Read more »

The Gospel of the day: 31st January

  • Saint Mark 5:21-43
   When Jesus had crossed again in the boat to the other side, a large crowd gathered around him, and he stayed close to the sea. One of the synagogue officials, named Jairus, came forward. Seeing him he fell at his feet and pleaded earnestly with him, saying, “My daughter is at the point of death. Please, come lay your hands on her that she may get well and live.” He went off with him, and a large crowd followed him and pressed upon him…

 • Read more »

Hacksaw Ridge

 • ***** 

  Direttur: Mel Gibson

  Atturi: Andrew Garfield, Sam Worthington, Luke Bracey, Teresa Palmer, Hugo Weaving, Rachel Griffiths u Vince Vaughn

  Ħin tal-Film: 139 min

  Maħruġ minn KRS Releasing Ltd.

  KLASSIFIKA TAĊ-ĊENSURA: 15

  KLASSIFIKA TAL-KNISJA: 15

  Fir-rebbiegħa tas-sena 1945, fl-eqqel tal gwerra ġewwa l-Paċifiku, l-forzi Amerikani kienu qegħdin jiġġieldu f’Okinawa fil-Ġappan, fejn hemm iltaqgħu ma’ ġlied feroċi…

 • Read more »

The Bye Bye Man

 • *** 

  Direttur: Stacy Title

  Atturi: Douglas Smith, Lucien Laviscount, Cressida Bonas, Doug Jones, Carrie-Anne Moss, Faye Dunaway u Jenna Kanell

  Ħin tal-Film: 96 min

  Maħruġ minn KRS Releasing Ltd.

  KLASSIFIKA TAĊ-ĊENSURA: 15

  KLASSIFIKA TAL-KNISJA: 15 

  Fi tmiem tas-snin sittin, raġel joqtol numru ta’  nies għal xejn b’xejn u waqt li qiegħed jagħmel dan, jibda jgħajjat u spiss jsaqsi jekk xi hadd kienx lissen il-kelma “l-isem”…

 • Read more »

Pope: humility and trust in God are essential Christian virtues

 • Pope Francis on Sunday dedicated his catechesis to the Gospel reading of the day  reflecting on the Beatitudes recounted in the Sermon on the Mount.

  He was addressing the faithful gathered in St. Peter’s Square for the recitation of the  Angelus prayer.

  The Gospel of Matthew, Francis said, is the keystone of the New Testament. It tells of how Jesus manifested God’s will to show man the path to happiness…

 • Read more »

The Gospel of the day: 30th January

 • Saint Mark 5:1-20
  Jesus and his disciples came to the other side of the sea, to the territory of the Gerasenes. When he got out of the boat, at once a man from the tombs who had an unclean spirit met him. The man had been dwelling among the tombs, and no one could restrain him any longer, even with a chain…

 • Read more »

“Ma tistax tagħraf l-profondità tal-liġi jekk ma tiltaqax ma’ Ġesù li huwa ħniena u mħabba”- L-Arċisqof

 • Il‑Ġimgħa 27 ta’ Jannar 2017, l-Arċisqof Charles J. Scicluna ċċelebra Quddiesa f’għeluq il‑Ġublew tal‑Ordni Duminkan, fil‑Knisja ta’ San Duminku, ir‑Rabat.

 • Homily by Archbishop Charles J. Scicluna
 • Knisja ta’ San Duminku, Ir-Rabat
  27 ta’ Jannar 2017

  San Pawl Missierna fit-tieni Ittra tiegħu lid-dixxiplu tiegħu Timotju kemm-il darba jsemmi s-sabar: “Xandar il-kelma…bis-sabar kollu u bit-tagħlim…stabar fit-tiġrib” (2 Tim 4, 2.5)…

 • Read more »