Monthly Archives: September 2013

Daily 24 hour Eucharistic Adoration in Floriana

 • Daily 24 hour Eucharistic Adoration in Floriana
 • Nhar it-Tlieta 24 ta’ Settembru 2013, l-Arċisqof Pawlu Cremona O.P. inawgura uffiċċjalment l-Adorazzjoni Ewkaristika Perpetwa fil-Furjana, b’Quddiesa li saret fil-Knisja Parrokkjali ta’ San Publiju. Wara, saret Purċissjoni bl-Ewkaristija lejn il-Kappella tal-Adorazzjoni fiċ-Ċentru Annunzjata, fi Triq Anton Agius, fejn qed issir adorazzjoni erbgħa w għoxrin siegħa kuljum, lejn u nhar, sebgħat ijiem fil-ġimgħa. 

  F’din il-Kappella qed issir ukoll Ġimgħa Ewkaristika li bdiet nhar it-Tnejn 23, sal-Ġimgħa 27 ta’ Settembru…

 • Read more »

The Gospel of the day – 26th September

 • The Gospel of the day – 26th September
 • Luke 9, 7-9

  Meanwhile Herod the tetrarch had heard about all that was going on; and he was puzzled, because some people were saying that John had risen from the dead, others that Elijah had reappeared, still others that one of the ancient prophets had come back to life…

 • Read more »

Applications for vacant places in Church Schools

 • Applications for vacant places in Church Schools
 • Ser jerġgħu jintlaqgħu applikazzjonijiet għal numru ta’ postijiet għall-bniet fl-ewwel sena sekondarja f’din is-sena skolastika 2013 – 2014.

  L‑applikazzjonijiet jintlaqgħu nhar il-Tlieta, 1 ta’ Ottubru 2013, fis-Segretarjat għall-Edukazzjoni Nisranija, 16, il-Mall, Furjana, bejn id-9:00 a.m. u nofsinhar, u jkunu skont dawn il-kriterji: studenti skont l-ewwel kriterju jiġifieri tad-Djar tal-Knisja, aħwa, ulied ta’ impjegati fi skola tal-Knisja u ta’ skola bla kontinwità, u skont it-tielet kriterju Applikanti Oħra…

 • Read more »

Archbishop’s Message on the occasion of the Consacration of S. Anne’s Church in Żebbiegħ, Mġarr

 • Archbishop’s Message on the occasion of the Consacration of S. Anne’s Church in Żebbiegħ, Mġarr

 • 22 ta’ Settembru 2013

  Ħuti, nibda biex ngħid li kull min ħa sehem biex jibni din il-knisja, diġa ħa sehem fil-konsagrazjoni. Kull ġebla li tqeghdet hawn, kull ħidma li intom għamiltu biex dan il-post jikber, intom ilkoll kontu qed tikkonsagrawh lil Alla, mhux għalina, imma għal Alla l-Imbierek biex imbagħad inkunu nistgħu niltaqgħu miegħu f’dan il-post…

 • Read more »

Messaġġ fl-okkazjoni tal-Jum Dinji tat-Turizmu

 • Message for World Tourism Day 2013
 • “On September 27, we will celebrate World Tourism Day, following the theme suggested for this year by the World Tourism Organization: ‘Tourism and water: protecting our common future’. This is in line with the ‘International Year of Cooperation for Water’, that was proclaimed by the General Assembly of the United Nations, during the International Decade for Action ‘Water, source of life’ (2005-2015), in order to highlight ‘that water is critical for sustainable development, especially for environmental integrity and eradication of poverty and hunger, it is essential for the health and well-being of human beings, and is fundamental to achieve the Millennium Development Goals’…

 • Read more »

The Gospel of the day – 25th September

 • The Gospel of the day – 25th September
 • Luke 9, 1-6

  He called the Twelve together and gave them power and authority over all devils and to cure diseases, and he sent them out to proclaim the kingdom of God and to heal. He said to them, ‘Take nothing for the journey: neither staff, nor haversack, nor bread, nor money; and do not have a spare tunic…

 • Read more »

Volunteers’ Homecoming 2013

 • Volunteers’ Homecoming 2013
 • Il-Ħamis 26 ta’ Settembru – Arċisqof Pawl Cremona jilqa’ lura lill-voluntiera żgħażagħ li qattgħu is-sajf tagħhom f’ħidma missjunarja, Malta u barra.

  Din is-sena, aktar minn 500 żgħażagħ ipparteċipaw fi proġetti ta’ volontarjat fi 13-il pajjiż differenti: fl-Asja, Afrika, Ewropa u Amerika Latina. Il-voluntiera rċivew il-mandat uffiċjali minn Arċisqof Cremona, qabel ma bdew il-missjonijiet tagħhom, aktar kmieni f’Ġunju…

 • Read more »

The Gospel of the day – 24th September

 • The Gospel of the day – 24th September
 • Luke 8, 19-21

  His mother and his brothers came looking for him, but they could not get to him because of the crowd. He was told, ‘Your mother and brothers are standing outside and want to see you.’ But he said in answer, ‘My mother and my brothers are those who hear the word of God and put it into practice.’

  The Saint of the day: Blessed Virgin Mary of Mercy

 • Read more »