Monthly Archives: March 2011

TAKE A MOMENT TO LISTEN THIS LENT, URGES POPE

Pope Benedict XVI

Benedict XVI is inviting the faithful to pause a moment in silence this Lent to listen to God speaking to their hearts.

The Pope reflected today on the Gospel story of the Samaritan women, whom Jesus spoke to at Jacob’s well, before praying the midday Angelus together with those gathered in St. Peter’s Square.

“The woman goes every day to get water from an ancient well put there by the patriarch Jacob, and that day Jesus was sitting there, ‘tired from the journey,’” the Pontiff explained… Read more »

MESSAGE FOR MEMBERS OF CONFRATERNITIES

27 ta’ Marzu, 2011

S. Sebastjan, Ħal-Qormi

Ħuti,

mill-ġdid nixtieq nirringrazzjakom talli ġejtu ħalli nagħmlu dan l-ġest ta’ qima, ta’ talb lil Alla l-Imbierek permezz tal-quddiesa u l-Ewkaristija. U jiena minn hawnhekk nagħmel dan il-kumment biss: imma kemm hemm minnkom li b’xi mod jew ieħor ħassew is-sejħa f’qalbhom li jagħtu iktar lil Mulej anke fi ħdan il-Knisja u allura tagħtu l-impenn, tagħtu l-ħin tagħkom biex dak li l-Knisja tagħmel bħala ċelebrazzjonijiet, ikunu isbah… Read more »

Daily Gospel -28th March

Luke 4,24-30

And Jesus went on, ‘In truth I tell you, no prophet is ever accepted in his own country. ‘There were many widows in Israel, I can assure you, in Elijah’s day, when heaven remained shut for three years and six months and a great famine raged throughout the land, but Elijah was not sent to any one of these: he was sent to a widow at Zarephath, a town in Sidonia… Read more »

March 28 – April 3

Monday

9.25 a.m. The Archbishop departs for Germany to participate in a conference organised by the German Bishops’ Conference, on the theme ‘African Migration to Europe’.

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

Saturday

11.10 p.m. The Archbishop arrives in Malta from Germany.

Sunday

9.30 a.m… Read more »

Daily Gospel & Kelma Ghall-Hajja – 27th March

Click on the image below to watch the latest edition of the programme ‘Kelma ghall-Hajja’.


Third Sunday of Lent

John 4,5-42

On the way he came to the Samaritan town called Sychar near the land that Jacob gave to his son Joseph. Jacob’s well was there and Jesus, tired by the journey, sat down by the well… Read more »

MARRIAGE WILL NOT BE EVERLASTING WITH DIVORCE

L-Isqfijiet Maltin qalu li bid-divorzju, iż-żwieġ ma jibqax aktar dejjiemi. Qalu li d-divorzju jmiss u jbiddel l-istess natura taż-żwieġ. Fi kliemhom, il-liġi li ddaħħal id-divorzju hija tentattiv ghal soluzzjoni ġuridika li tfarrak il-permanenza u l-istabilità tal-istituzzjoni taż-żwieġ għax tibdillu n-natura tiegħu.

F’Nota Dottrinali u Pastorali ndirizzata lis-saċerdoti, dwar l-impenn u l-imġiba tagħhom fir-rigward taż-żwieġ u l-familja, l-Isqfijiet Maltin spjegaw id-differenza bejn id-divorzju u l-annullament, u qalu li jaqblu li tingħata protezzjoni legali lill-persuni li jkunu f’sitwazzjoni ta’ koabitazzjoni; fakkru lis-saċerdoti li l-Knisja għandha d-dmir li ddawwal il-kuxjenza tan-Nisrani; ddikjaraw li l-leġiżlatur li ma jimxix fuq fundament etiku fit-tfassil tal-liġijiet ikun qed jagħmel ħsara lill-bniedem u lis-soċjetà… Read more »

Daily Gospel -26th March

Luke 15, 1-3.11-32

The tax collectors and sinners, however, were all crowding round to listen to him, and the Pharisees and scribes complained saying, ‘This man welcomes sinners and eats with them.’ So he told them this parable: ‘There was a man who had two sons. The younger one said to his father, “Father, let me have the share of the estate that will come to me.” So the father divided the property between them… Read more »

BENJAMIN TONNA LECTURE 2011

On Friday 1st April, 2011, the Institute for Research on the Signs of the Times (DISCERN) is organizing the Benjamin Tonna Lecture 2011 on ‘The New Barbarians’. The guest speaker will be Professor Krzysztof Zanussi, Professor of European Film at the European Graduate School, Professor at the Silesian University (Katówice) and Film Director. This event will be held at the Phoenicia Hotel, Floriana, at 7:00 p.m… Read more »

BIRKIRKARA (ST. MARY) PASTORAL VISIT PROGRAMME

25th March – 5th April 2011

Wednesday, 23rd March

11.30 a.m. The Archbishop meets the parish priest of B’Kara (St Mary), Fr. Lino Azzopardi, in preparation for his pastoral visit in his parish, at the Curia.

Friday, 25th March

7.30 p.m. The Archbishop meets the Youth and Adolescent Commission of St. Mary’s Parish, B’Kara.

8.15 p.m… Read more »