Monthly Archives: April 2019

Live: Easter Vigil of the Resurrection of the Lord

 • Is‑Sibt, 20 ta’ April, Sibt il‑Għid, fit‑8:00 p.m., l-Arċisqof imexxi l‑liturġija tal‑Vġili tal‑Għid, fil‑Konkatidral ta’ San Ġwann. Iċ‑ċelebrazzjoni tibda bit‑Tberik tan‑Nar ġdid fuq iz‑zuntier tal‑Konkatidral, u tkompli bil-liturġija tal‑Kelma, il‑liturġija tal‑Magħmudija, u l‑liturġija tal‑Ewkaristija.

  Matul din iċ-ċelebrazzjoni ser jiġu amministrati s-Sagramenti tal-Bidu tal-Ħajja Nisranija (Magħmudija, Griżma u Tqarbin) lill-adulti.

   

 •  

 • Read more »

“We are blessed to know that the story does not end on the cross” – The Auxiliary Bishop on Good Friday

L-Azzjoni Liturġika tal-Passjoni u l-Mewt tal-Mulej

 • Ir-riflessjoni tal-Isqof Awżiljarju Joseph Galea-Curmi

 • Id-Dar tal-Kleru, Birkirkara

  19 ta’ April 2019

  Min ħares b’imħabba lejn Ġesù msallab dak inhar tal-mewt tiegħu, aktarx ħaseb: rebaħ il-ħażen. Il-ħażen xejjen it-tajjeb.

  Dawk l-idejn li kienu jbierku, iħaddnu lin-nies, ifejqu issa qegħdin marbutin u msammra. Ma jistgħux jiċċaqalqu.

  Dawk is-saqajn li kienu jterrqu minn post għall-ieħor u jwasslu lil Ġesù qalb kull tip ta’ nies issa msammra wkoll…

 • Read more »

Fit-tbatija ta’ Ġesù naraw id-disprezz tal-umanità għall-verità u għall-ħajja – L-Arċisqof fil-Ġimgħa l-Kbira

L-Azzjoni Liturġika tal-Passjoni u l-Mewt tal-Mulej

 • L-omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna

 • Il-Konkatidral ta’ San Ġwann, il-Belt Valletta

  19 ta’ April 2019

  “Ecce Homo” (hawn hu il-bniedem) (Ġw 19:5). Dawn il-kelmiet ta’ Ponzju Pilatu fihom verità profonda fuq diversi livelli.

  Wara li smajna r-rakkont tal-passjoni ta’ Sidna Ġesù skont San Ġwann, nistgħu nifhmu iżjed kemm huma profondi l-kliem ecce homo għaliex f’Ġesù ta’ Nazaret ifflaġellat, inkurunat bix-xewk u ttorturat hemm is-sintesi tat-tbatija tal-bniedem…

 • Read more »

The Auxiliary Bishop’s homily on Maundy Thursday

It-Tifkira Solenni tal-Ikla tal-Mulej bil-ħasil tar-riġlejn f'Ħamis ix-Xirka

 • L-omelija tal-Isqof Awżiljarju Joseph Galea-Curmi

 • Il-Knisja Parrokkjali, Ħal Balzan

  18 ta’ April 2019

  Bħal-lum ġimgħa, il-Papa Franġisku ħasad lil kulħadd meta waqt laqgħa li kellu mal-mexxejja tan-naħa ta’ isfel tas-Sudan, niżel ibus saqajhom. L-iskop tal-laqgħa kien li jiltaqgħu flimkien il-mexxejja avversarji biex jegħlbu l-konflitti u l-ġlied ta’ bejniethom. Il-Papa ried iwassal messaġġ ta’ paċi, ta’ mħabba, ta’ maħfra li tegħleb il-mibegħda…

 • Read more »

The Gospel of the Easter Vigil: 20th April

 • Holy Saturday – Vigil Mass
  Readings of the day
 • First Reading: Gen 1, 1 – 2, 2
  Psalm: 103 (104), 1-2a.5-6.10.12.13-14.24.35c
  Second Reading: Gen 22,1-18
  Psalm: 15 (16), 5.8.9-10.11
  Third Reading: Ez 14, 15 – 15,1
  Psalm: Ez 15, 1-2.3-4.5-6.17-18
  Fourth Reading: Is 54, 5-14
  Psalm: 29 (30), 2.4.5-6.11.12a.13b
  Fifth Reading: Is 55, 1-11
  Psalm: Is 12, 2-3.4bcd…

 • Read more »

“Illum huwa l-jum ta’ min għandu l-għatx għal Ġesù mingħajr ma jaf” – L-Arċisqof f’Ħamis ix-Xirka

It-Tifkira Solenni tal-Ikla tal-Mulej bil-ħasil tar-riġlejn f'Ħamis ix-Xirka

 • L-omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna
 • Il-Konkatidral ta’ San Ġwann, il-Belt Valletta
  18 ta’ April 2019

  “Int għalissa ma tafx x’qiegħed nagħmel jien, tifhmu aktar ’il quddiem” (Ġw 13:7). Pietru ma jistax jifhem is-sinifikat profond tal-ħasil tar-riġlejn li l-Imgħallem jagħmel mad-dixxipli għeżież tiegħu. Hu li kien Alla, jiddeċiedi li jqum minn fuq il-mejda, ineħħi l-mantar minn fuqu, jieħu fardal, jorbtu ma’ qaddu u jibda jaħsel saqajn id-dixxipli…

 • Read more »

Live: The Liturgical Action of the Passion and Death of the Lord

 • Il‑Ġimgħa, 19 ta’ April, il‑Ġimgħa l‑Kbira, fit‑3:30 p.m., l-Arċisqof imexxi l‑Azzjoni Liturġika tal‑Passjoni u l‑Mewt tal‑Mulej, fil‑Konkatidral ta’ San Ġwann. Din il‑liturġija tinkludi r‑Rakkont tal‑Passjoni skont San Ġwann, l‑Adorazzjoni tas‑Salib u t‑Tqarbin.

   

 •  

 • Read more »

The Gospel of Good Friday: 19th April

 • Good Friday
  Readings of the day
 • First Reading: Is 52, 13 – 53, 12
  Psalm: 30 (31), 2.6.12-13.15-16.17. 25
  Second Reading: Hebrews 4, 14-16; 5, 7-9

  Gospel: Jn 18, 1 – 19, 42

 • The Passion of Our Lord Jesus Christ according to Saint John

  Jesus went out with his disciples across the Kidron valley to where there was a garden, into which he and his disciples entered…

 • Read more »

Washing of feet ceremony by Archbishop Charles J. Scicluna

Kull mexxej għandu jiftakar f’dan il-ġest ta’ Ġesù – l-Arċisqof http://bit.ly/2IeGNVQ L-Arċisqof jaħsel ir-riġlejn http://bit.ly/2GprQQ7

Din is‑sena f’Ħamis ix‑Xirka filgħaxija, waqt it‑Tifkira Solenni tal‑Ikla tal‑Mulej fil‑Konkatidral ta’ San Ġwann, l‑Arċisqof Charles J. Scicluna ser jaħsel riġlejn 16‑il persuna li ħafna minnhom missew mas‑servizzi li Caritas Malta toffri lis‑soċjetà. Dawn jinkludu:

 • ġenituri ta’ wlied li għamlu programm ta’ rijabilitazzjoni mid‑droga fi ħdan Caritas,
 • romol u separati,
 • klijenti u voluntiera ta’ Caritas, u
 • koppji miżżewġa mill‑parroċċi tal‑Iklin u ta’ Santa Luċija li fihom saret Viżta Pastorali matul l‑aħħar xhur…
 • Read more »