Yearly Archives: 2016

Live: The Liturgical Celebrations during Christmas time

 • Il‑funzjonijiet reliġjużi li ser imexxi l‑Arċisqof Charles J. Scicluna fl‑okkażjoni tal‑Milied jibdew fil‑Lejl tal‑Milied u se jixxandru ‘live’ fuq il-YouTube Channel tal-Knisja f’Malta. 

  Is‑Sibt 24 ta’ Diċembru 2016, fil‑11:00 p.m., Monsinjur Arċisqof imexxi t‑talba tal‑Liturġija tas‑Sigħat fil‑Quddiesa ta’ Nofsillejl fis‑Solennità tat‑Twelid ta’ Sidna Ġesù Kristu, fil‑Katidral tal‑Imdina. 

  Watch ‘live’ on YouTube

  Il‑Ħadd 25 ta’ Diċembru, fid‑9:15 a.m., Monsinjur Arċisqof jiċċelebra Quddiesa Stazzjonali fis‑Solennità tat‑Twelid ta’ Sidna Ġesu’ Kristu, fil‑Konkatidral ta’ San Ġwann, il‑Belt Valletta. 

  Watch ‘live’ on YouTube

  Subscribe here to follow the Archbishop’s Celebrations on YouTube…

 • Read more »

Peace on Earth to People of Goodwill

 • In his message during the ‘Milied Flimkien’ campaign, Archbishop Charles J. Scicluna said that “we must do our outmost to avoid words of hate towards each other”. Many a time, our words are in stark contrast with the words that the angels announced – “peace on earth to people of goodwill” (Lk 2,14). The Archbishop also said that we must consider our words carefully and must exercise this self-control throughout the year…

 • Read more »

The Children’s Assembly held during Christmas time

 • Nhar l-Erbgħa 21 ta’ Diċembru 2016, l-Arċisqof Charles J. Scicluna reġa’ żamm l-appuntament tieghu u ltaqa’ mal-grupp ta 32 tifel u tifla li jiffurmaw il-Kummissjoni Djocesana Tfal, flimkien mad-delegata Sr Anna Sammut u tliet membri li jgħinu fit-tmexxija. Din l-‘Assemblea tat-Tfal’, kienet it-tielet wahda din is-sena u din id-darba t-tfal xtaqu li jaqsmu xi ħsibijiet fuq ir-refuġjati. 

  Taħt it-tmexxija tad-delegata tat-tfal, Sr Anna Sammut, il-Kummissjoni waslet il-Palazz tal-Arċisqof, fl-Imdina fejn f’atmosfera sabiħa tal-Milied, l-Arċisqof laqa’ lit-tfal u wara saret diskussjoni fuq is-suġġett magħżul…

 • Read more »

The Gospel of the day: 23rd December

 • Saint Luke 1:57-66 
  When the time arrived for Elizabeth to have her child she gave birth to a son. Her neighbors and relatives heard that the Lord had shown his great mercy toward her, and they rejoiced with her. When they came on the eighth day to circumcise the child, they were going to call him Zechariah after his father, but his mother said in reply, “No…

 • Read more »

Notice

  • Ġentilment ninfurmawkom li minn għada l-Ġimgħa, 23 ta’ Diċembru 2016, f’nofsinhar, sat-Tnejn 2 ta’ Jannar 2017, il-Kurja tal-Arċisqof u l-uffiċċji tal-Caritas, il-Furjana, u t-Tribunal Ekkleżjastiku, il-Belt Valletta, ser ikunu magħluqa. Il-Kurja, il-Caritas u t-Tribunal jiftħu mill-ġdid nhar it-Tlieta, 3 ta’ Jannar 2017.

   L-Uffiċċju Komunikazzjoni jawgura l-isbaħ xewqat għall-Milied qaddis.

 • Read more »

Pope lays out guiding principles of Roman Curia reform

 • Pope Francis invited the Roman Curia to embrace the process of reform on Thursday, telling them Christmas is “the feast of the loving humility of God, of the God who upsets our logical expectations, the established order”.

  His words came in his annual Christmas greetings to the Roman Curia.

  “At Christmas,” Pope Francis said, “we are called to say ‘yes’ with our faith, not to the Master of the universe, and not even the most noble ideas, but precisely to this God who is the humble lover.”

  In his address to the Roman Curia, the Holy Father returned, as during the previous two year’s addresses, to the theme of Curial reform, laying out the framework, guiding principles, and what is yet to come…

 • Read more »

An Appeal for help: Restructuring Project of a Church in Chile

  • Fr Henry Balzan, li sas-sena l-oħra kien kappillan tal-Parroċċa ta’ San Gejtanu, il-Ħamrun, preżentament qed iservi fil-missjoni bħala Kappillan fil-Parroċċa ta’ Diego de Almagro, ic-Ċile. Fr Henry jixtieq jirranġa s-saqaf tal-Knisja Parrokkjali u għalhekk sab perit li jgħinu biex isir dan il-proġett.

   L-iskop huwa biex jitneħħa l-periklu li jeżisti peress li s-saqaf huwa tal-asbestos, li huwa ta’ periklu għas-saħħa, u biex il-binja tiflaħ għat-theżżiżiet li jaħkmu lir-reġjun…

 • Read more »

Pope: ‘open your hearts to the good news of Christmas’

 • Pope Francis on Wednesday urged the faithful to open their hearts to the Good News of the Saviour’s birth.

  The Pope was addressing the pilgrims gathered in the Vatican Paul VI Hall for the weekly General Audience.

  His catechesis on Christian hope focused on these last days of Advent and on how we prepare to receive the message embodied in the nativity…

 • Read more »

The Gospel of the day: 22nd December

 • Saint Luke 1:46-56
  Mary said: “My soul proclaims the greatness of the Lord;
  my spirit rejoices in God my savior.
  For he has looked with favor on his lowly servant;
  from this day all generations will call me blessed.
  The Almighty has done great things for me,
  and holy is his name.
  He has mercy on those who fear him
  in every generation…

 • Read more »

“Let us make our utmost to avoid speaking hatefully about each other” – The Archbishop

The Archbishop's message on the occasion of 'Milied Flimkien'

 • It-Tlieta 20 ta’ Diċembru 2016, l-Arċisqof Charles J. Scicluna wassal il-messaġġ tiegħu flimkien mal-ogħla awtoritajiet tal-Istat, fl-okkażjoni ta’ ‘Milied Flimkien’, fi Pjazza Kastilja, il-Belt Valletta. 

  Message by Archbishop Charles J. Scicluna

 • Pjazza Kastilja, Il-Belt Valletta
  20 ta’ Diċembru 2016

  Eċċellenza President tar-Repubblika, Sur Preca,
  Onorevoli Prim Ministru u Sinjura Muscat,
  Onorevoli Kap tal-Oppożizzjoni, insellem lilek ukoll Sinjura Christina…

 • Read more »