Monthly Archives: June 2011

ARCHBISHOP’S MESSAGE DURING A MASS FOR WIDOWS AND WIDOWERS

Kappella ta’ Kristu Re, Mrieħel

25/06/11

Ħuti,

Snin ilu kont Pirjol, u niftakar li konna bdejna Ladies’ Circle u kien hemm xi ħadd u qalli:  “Isma’ għaliex ma nibdewx ukoll grupp tar-romol?”  Għaliex ovvjament f’kull ċirkostanza tal-ħajja l-iktar persuna li tista’ tifhmek hija l-persuna li tgħaddi mill-istess esperjenza.  U din il-persuna qaltli:  “Jekk inlaqqgħu dawn ir-romol ikunu t’appoġġ għal xulxin… Read more »

IMNARJA AT THE MDINA CATHEDRAL

Il-Kapitlu tal-Katidral tal-Imdina, anki din is-sena se jkun qed itella’ programm ta’ attivitajiet reliġjużi biex jiċċelebra b’mod solenni l-festa tal-martirju ta’ San Pietru u San Pawl, patruni tal-istess katedra.

Iċ-ċelebrazzjonijiet jibdew nhar it-Tlieta 28 ta’ Ġunju għall-ħabta tal-5.30pm bil-wasla tal-Arċisqof Pawlu Cremona OP. Huwa se jkun qed jippresiedi fiċ-ċelebrazzjonijiet ta’ filgħaxija li jinkludu t-translazzjoni tar-Relikwiji u quddiesa bl-Ewwel Għasar Pontifikali.

Agħfas hawn biex tkompli taqra dan l-artiklu mis-sit www.il-gensillum.com Read more »

Daily Gospel – 25th June

Matthew 8, 5-17

When he went into Capernaum a centurion came up and pleaded with him. ‘Sir,’ he said, ‘my servant is lying at home paralysed and in great pain.’ Jesus said to him, ‘I will come myself and cure him.’ The centurion replied, ‘Sir, I am not worthy to have you under my roof; just give the word and my servant will be cured… Read more »

FEAST OF BLESSED NAZJU FALZON

Il-Festa tal-Beatu Nazju Falzon din is-sena ser tiġi ċċelebrata nhar il-Ħamis 30 ta’ Ġunju, 2011, peress li nhar l-1 ta’ Lulju taħbat il-festa tal-Qalb ta’ Ġesu’.

Nhar il-Gimgħa, 24 ta’ Ġunju, fis-6.15p.m. ir-Relikwja tal-Beatu Nazju Falzon ser tittieħed fil-Kappella tal-Isptar Mater Dei.  Mal-wasla tar-Relikwja fis-6.30p.m. ser tiġi ċċelebrata Quddiesa.

Nhar is-Sibt, 25 ta’ Ġunju, bejn it-8.00a.m. u 7.00p.m. ir-Relikwja  ser tkun esposta għall-qima tal-morda u l-familjari tagħhom fil-Kappella tal-Isptar… Read more »

Daily Gospel – 24th June

Luke 1, 57-66.80

The time came for Elizabeth to have her child, and she gave birth to a son; and when her neighbours and relations heard that the Lord had lavished on her his faithful love, they shared her joy. Now it happened that on the eighth day they came to circumcise the child; they were going to call him Zechariah after his father, but his mother spoke up… Read more »

ECUMENICAL VISIT TO RUSSIA

A longtime friend of leaders in the Russian Orthodox Church, Cardinal Roger Etchegaray visited Russia for Pentecost, inviting the faithful to “walk by the Spirit” in bettering relations between the two Churches.

Cardinal Etchegaray is vice dean of the College of Cardinals. He served as president of the Pontifical Councils Cor Unum and for Justice and Peace.

He was in St… Read more »

DIVORCE: ‘THE THOUGHTLESSNESS OF MALTA’

“Bla dubju kien ikun aħjar għal Malta kienu tgħallmet mill-iżbalji tad-dinja moderna qabel ma għaġlet biex tingħaqad magħha.”

Hekk ikkummenta l-editur maniġerjali ta’ First Things, Meghan Duke, dwar ir-referendum li sar ħmistax ilu u li għamilha possibbli li d-divorzju issa jibda jagħmel parti mil-leġislazzjoni ta’ pajjiżna.

First Things hu ġurnal online ippubbikat fl-Istati Uniti minn The Institute on Religion and Public Life… Read more »

Daily Gospel – 23rd June

Matthew 7, 21-29

‘It is not anyone who says to me, “Lord, Lord,” who will enter the kingdom of Heaven, but the person who does the will of my Father in heaven. When the day comes many will say to me, “Lord, Lord, did we not prophesy in your name, drive out demons in your name, work many miracles in your name?” Then I shall tell them to their faces: I have never known you; away from me, all evil doers! … Read more »