Monthly Archives: December 2009

ARCHBISHOP’S CHRISTMAS MESSAGE TO THE MALTESE PEOPLE

Ħuti, aħna qiegħdin f’dan iż-żmien tal-Milied, u x-xewqa tiegħi lejn kull persuna, lejn kull familja, lejn il-poplu tagħna kollu huwa li jkollna dik il-paċi li Sidna Ġesù Kristu ġabilna permezz tat-twelid tiegħu elfejn sena ilu. Jiena naħseb li ħafna familji għad għandhom il-presepju li huma jarmaw fid-djar tagħhom biex iffakkarhom f’dan il-misteru kbir.

Jien nixtieq li nħarsu lejn il-presepju bħala vetrina biex aħna nistgħu nifhmu aħjar x’ġara elfejn sena ilu… Read more »

ARCHBISHOP’S CHRISTMAS MESSAGE TO MISSIONARIES

Ħuti: Nixtieq li nieħu din l-okkażjoni biex nawguralkom: IL-MILIED IT-TAJJEB.

Hemm ħafna modi kif aħna l-insara nistgħu nħarsu lejn il-Milied, iżda hu importanti li dak li naraw, inħossuh li qegħdin ngħixuh fil-ħajja tagħna ta’ kuljum.

Naraw il-ferħ ta’ l-anġli meta twieled Ġesu’ Bambin, u għalhekk niċċelebrawh b’ħafna ferħ. Dan huwa l-ikbar aspett li hemm ċans li jiġi mmanipulat għall-qligħ. Għalhekk in-nisrani jagħmel l-isforz biex il-ferħ tiegħu jagħmlu madwar it-Twelid ta’ Gesu’… Read more »

ARCHBISHOP’S CHRISTMAS MESSAGE TO EMIGRANTS

B’ferħ kbir nilqa` din l-okkażjoni biex inwassal ix-xewqat tiegħi għal Milied hieni u s-sena t-tajba mimlija ġid u barka lill-emigranti kollha.  Għalkemm ’l bogħod, żammejtu r-rabta tagħkom ma` art twelidkom u tagħmlu l-almu kollu tagħkom biex din l-imħabba tgħadduha lill uliedkom u lill ulied uliedkom.

Il-Milied huwa l-aħar żmien biex wieħed iġedded u jiċċelebra din l-imħabba għaliex ifakkarna fil-fedelta ta` Alla lejn il-poplu tiegħu, u permezz ta` dan il-poplu, lejn l-umanita kollha.  … Read more »

CURIA CHRISTMAS PARTY

On Wednesday 23rd December 2009, Archbishop Paul Cremona OP, Bishop Annetto Depasquale, and Archbishop Emeritus Joseph Mercieca exchanged their Christmas greetings with all Curia employees and collaborators. Likewise Mgr. Laurence Gatt also delivered a few words of greetings on behalf of all those present. In his message, Archbishop Paul Cremona wanted to remind everyone who worked in the Curia and in other Church institutions that the main aim is to put others first, a trait which he said, is to distinguish all those who work in a Church entity… Read more »

COPENHAGEN SUMMIT: MGR. MIGLIORE (HOLY SEE), “A POOR RESULT”

Copenhagen summit on climate change

“That the ‘ecological conversion’ Pope Benedict XVI speaks about may take shape “at all levels” and be translated into “suitable policies” in the “post-Copenhagen period”. This is the first hope expressed by the Permanent Observer of the Holy See to the United Nations, Mgr. Celestino Migliore, after the UN conference on climate change (Copenhagen 7-18 December).

Mgr… Read more »

ARCHBISHOP VISITS SAN BLAS RESIDENTS

On Friday, 18th December 2009, Archbishop Paul Cremona OP visited San Blas residents and employees. The Archbishop prayed with the residents and afterwards was invited to dinner. The Archbishop was impressed by the initiative of the residents at making cribs and complimented them. Later on, the residents spoke with the Archbishop and shared their experiences, to which he showed great understanding and spoke words of encouragement… Read more »

JOHN PAUL II CLOSER TO CANONIZATION

Pope John Paul II

Benedict XVI authorized the decrees that recognize the heroic virtue of Popes John Paul II and Pius XII, which pushes them both one step closer to canonization.

The German Pontiff approved a total of 21 decrees Saturday, five of which are for miracles attributed to those who are beatified, and are now qualified for canonization.

Five decrees are for miracles attributed to those who are venerable, and are now qualified for beatification… Read more »

ARCHBISHOP VISITS RTK’S CAMPAIGN IN AID OF FAMILIES IN NEED

ARCHBISHOP VISITS RTK'S CAMPAIGN 'FAMILJI FIL-BZONN'

On Sunday the 20th December 2009, Archbishop Paul Cremona OP visited RTK’s fund-raising campaign in aid of families in need. Around 300 children attended this event which took place at the Seminary in Tal-Virtu’.

The Archbishop highlighted the importance of devoting further attention to children in need to maintain and help them express their dignity. The Archbishop also encouraged such fund-raising iniatives which are being organized during this time of the year… Read more »

ARCHBISHOP’S MESSAGE DURING ‘MILIED FLIMKIEN’ CAMPAIGN

Fil-ftuħ tal-kampanja ‘Milied Flimkien’, is-Sibt 19 ta’ Diċembru 2009, l-Arċisqof Pawlu Cremona OP tkellem dwar il-ħsieb Nisrani tal-Milied li qal għandu jġib spirtu ta’ mħabba u paċi. L-Arċisqof Cremona qal li l-ispiritwalita’ ta’ Marija u Ġużeppi hija ta’ ispirazzjoni għall-familji tal-lum. Dwar l-Istrina, l-Arċisqof qal li din se tkun sinjal ta’ ġenerożita li fiha l-flus li se jingħataw, jinbdilu f’għajnuna lil min jeħtiega… Read more »

POPE TO AFRICANS: PEACE NEEDS JUSTICE

Pope Benedict XVI

Benedict XVI is urging an end to violence in Darfur and Kampala, but reminding that a mere absence of conflict does not constitute true peace.

The Pope called for justice in Sudan and Uganda when he gave individual messages in writing to new ambassadors to the Holy See from those two nations and six others.

Three of the new ambassadors are from Africa; in addition to the Sudanese and Ugandan representatives, the Kenyan ambassador also presented his credentials on Thursday… Read more »