Applikazzjonijiet online
għad-Dħul fl-Iskejjel tal-Knisja f'Malta

L-Applikazzjonijiet Tard għall-Applikanti Oħra jiftħu mill-Erbgħa 22 ta’ Frar sat-Tlieta 28 ta’ Frar 2023.

Għal aktar informazzjoni żur https://knisja.mt/skejjel
Online Applications for Admissions in Church Schools, Malta

Late Applications for Other Applicants will be available from Wednesday 22nd February till Tuesday 28th February 2023.

For further information visit https://church.mt/schools