Applikazzjonijiet online
għad-Dħul fl-Iskejjel tal-Knisja f’Malta

L-Applikazzjonijiet Tard għall-Applikanti tal-Ewwel Kriterju jiftħu fis-7 ta’ Diċembru 2023.

Għal aktar informazzjoni żur https://knisja.mt/skejjel
Online Applications for Admissions in Church Schools, Malta

First Criteria Late Applications will be available from 7th December 2023.

For further information visit https://church.mt/schools