Applikazzjonijiet online
għad-Dħul fl-Iskejjel tal-Knisja f'Malta

L-Applikazzjonijiet għall-Applikanti Oħra jiftħu mit-Tlieta 1 ta’ Frar sat-Tnejn 14 ta’ Frar 2022.

Għal aktar informazzjoni żur https://knisja.mt/skejjel
Online Applications for Admissions in Church Schools, Malta

Applications for Other Applicants will be available from Tuesday 1st February till Monday 14th February 2022.

For further information visit https://church.mt/schools