Applikazzjonijiet online
għad-Dħul fl-Iskejjel tal-Knisja f'Għawdex

L-Applikazzjonijiet għall-Applikanti tal-Ewwel Kriterju jiftħu mill-Ġimgħa 9 ta’ Diċembru sal-Ħamis 15 ta’ Diċembru 2022.

Għal aktar informazzjoni żur https://knisja.mt/skejjel
Online Applications for Admissions in Church Schools, Gozo

Applications for Criteria 1 Applicants will be available from Friday 9th December till Thursday 15th December 2022.

For further information visit https://church.mt/schools